Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Friday, March 13, 2015

நமது தமிழ் மாநில FORUM பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு

அருமைத் தோழர்களே ! சென்னையில் நமது  தமிழ் மாநில FORUM பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு நடத்தப்பட்டது அதனை நமது தமிழ் மாநில சங்கம் சுற்றறிக்கையாக வெளியிட்டுள்ளது...

  இங்கே கிளிக் செய்யவும்.