Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Friday, May 18, 2018

தோழர் மோனி போஸ் நினைவு கருத்தரங்கம் - கும்பகோணம்

22.05.2018 அன்று கும்பகோணத்தில், நடைபெற உள்ள தோழர் மோனி போஸ் நினைவு கருத்தரங்கில் திரளாக பங்கேற்போம். கருத்தரங்கத்தினை வெற்றி பெற செய்வோம்.
தோழமையுடன்,
E . கோபால்,
மாவட்ட செயலர்