Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Saturday, June 25, 2016

தோழர் சம்பத் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா
மெய்யனுர் OD கிளை செயலர் தோழர் P . சம்பத் வருகிற 30.06.2016 அன்று இலாக்கா பணி நிறைவு செய்யவுள்ளார். நமது மாவட்ட சங்கம் சார்பாக, தோழருக்கு 29.06.2016 அன்று மெய்யனுர் தொலைபேசி நிலையத்தில் பணி நிறைவு பாராட்டு விழா நடக்கவுள்ளது. 

அனைவரும் திரளாக பங்கேற்க மாவட்ட சங்கம் தோழமையோடு அழைக்கிறது. 

தோழமையுடன்,
E . கோபால்,
மாவட்ட செயலர்