Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Friday, October 31, 2014

பணி ஓய்வில் செல்லும் அனைவருக்கும் நல் வாழ்த்துக்கள்


31.10.2014 இன்று பணி ஓய்வில் செல்லும் 
அதிகாரிக்கும், தோழர்களுக்கும் 
BSNLEU சேலம் மாவட்ட சங்கத்தின் 
தோழமை வாழ்த்துக்கள் 
தோழமையுடன் 
E. கோபால் 
மாவட்ட செயலர்