Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Saturday, March 15, 2014

தல மட்ட கவுன்சிலில் (LJCM) அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் புதிய அடையாள அட்டை வழங்க கோரியீருந்தோம். தற்பொழுது புகை படம் எடுப்பதற்க்கான அட்டவணை வெளியீடபட்டுள்ளது. கிளை செயலர்கள் தோழர்களுக்கு தகவல் கொடுக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.
Click here to see