Site Maintained by E.Gopal, D/S.,Mobile No: 9443244399, Email ID: bsnleusalem@gmail.com

Wednesday, March 5, 2014

GM(Estt) திரு.R.K. கோயல் அவர்களுடன் சந்திப்பு


தேங்கியுள்ள ஊழியர் பிரச்சனைகளக்கு தீர்வு காண நமது மத்திய சங்கம் 04.03.2014 அன்று GM(Estt) திரு.R.K. கோயல் அவர்களை சந்தித்து கீழ்க்கண்டவிஷயங்களை விவாதித்தது.
1. 1.1.2007 இக்கு பிறகு பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களக்கு ஏற்பட்டுள்ள ஊதிய குறைப்பு
2. JTO தேர்வு விதிகளில் சேவை காலத்தை குறைக்க நமது கோரிக்கை ஏற்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது
3. NEPP பதவி உயர்வு பிரச்சனைகள்
4. பத்தாவது கல்வி தகுதி பெறாத RM தோழர்களுக்கு ஒரு முறை விதி விலக்கு அளிக்க கோரிக்கை
5. NEPP பதவி உயர்வில்  STAGNATION காலத்திலும் 3% முழு இன்கிரிமெண்ட்